Създаване на учебен музей „Моето тяло“

Основната цел на проекта е създаването на учебен музей „Моето тяло“към Националния антропологичен музей (НАМ). Той следва да функционира като допълнителен музеен модул, като по този начин изпълнява и втората важна роля, отредена на музейния работник – да образова и възпитава просветена музейна публика.

Чрез едно визуализирано представяне на човешкото тяло посетителят се запознава с важни страни от неговото устройство и функциониране, неговата еволюция през вековете, здравословните проблеми на нашето съвремие, обусловени от нашия начин на живот.

Реализацията на учебния музей „Моето тяло“ позволява включването на НАМ в интерактивното обучение в училищата. В рамките на учебния музей първоначално ще бъдат реализирани следните образователни програми:

  • „Пътят на човека“ (насочена към възрастова група (13 – 17 г.)
  • „Човешкото тяло“ (насочена към възрастова група (9 – 18 г.)
  • „За зъбките“ (насочена към възрастова група (5 – 6 г.)
Още проекти:

Период:

Цел:
Създаването на учебен музей „Моето тяло“към Националния антропологичен музей (НАМ).

Финансиране:
Проектът се осъществява с частичното финансиране на Министерство на културата.

Участник от страна на БАН:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Ел. поща за контакт:
iempam@bas.bg

Лице за контакт:
Диана Златкова