Временна експозиция „Болест и лечение през вековете“

Основната цел на проекта е да представи на широката публика развитието на лечебните практики през различните исторически периоди по достъпен начин.

Те са допълнени и от някои акценти върху хигиенните средства и тяхното значение, щрихи от българската история през погледа на лекаря, влиянието на епидемиите в историята и др. Интердисциплинарният подход, заложен в тяхното представяне, позволява да се очертае важността на разглежданата тема – здравето на човека. Чрез едно визуализирано представяне на болестите и лечението през вековете се онагледява човешкото лице на историята.

Посетителят се изправя пред хуманността – грижата за болния, ролята на лечителя и неговото място в социума. Провеждането на цикъл публични лекции, насочени към по-зряла аудитория, цели да прикове вниманието към значимите проблеми на нашето съвремие и позволява на музея да изпълнява и социалната си функция на културен и образователен център.

Още проекти:

Период:

Цел:
Да представи на широката публика развитието на лечебните практики през различните исторически периоди по достъпен начин.

Финансиране:
Проектът се осъществява с частичното финансиране на Министрество на културата.

Участник от страна на БАН:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Ел. поща за контакт:
iempam@bas.bg

Лице за контакт:
Диана Златкова