Aerospace Research in Bulgaria

Списание Aerospace Research in Bulgaria се индексира и реферира в: Index Copernicus от 2011 г. с импакт-ранг ICV 2015: 59.14,а от 2016 г. е сключено споразумение с EBSCO и са изпратени кн. 23–27 за индексиране. Списанието се индексира още и от: WorldCat (Световна библиографска база данни) Library of Congress INSPIRE, the High Energy Physics information system ADS (Astrophysics Data System) of SAO/NASA abstracts ESO Library Catalogue и др.

Списанието Aerospace Research in Bulgaria (Аерокосмически изследвания в България) е основано през 1978 г. Негов основател и първи главен редактор е акад. Кирил Серафимов (1978-1990). През годините главни редактори са проф. Борис Бонев (1991-1996), проф. Никола Георгиев (1996-2006) и проф. Гаро Мардиросян (2006- досега).

Списанието е издавано под различни имена. Първоначално е издавано под името Space Research in Bulgaria (Космически изследвания в България) (ISSN 0204-9104, №1-8), от №9 до №15 името му е променено на Аерокосмически изследвания в България (ISSN 0861-1432), като продължава публикуването на български, руски и английски език.

От 2001 г. до днес, списанието е известно като Aerospace Research in Bulgaria (Аерокосмически изследвания в България) (№ 16- до сега, ISSN 1313-0927) и съдържанието му е изцяло на английски език, с резюмета на български или руски език.

Списание Aerospace Research in Bulgaria се издава от Институт за космически изследвания и технологиикъм Българска академия на науките (ИКИТ-БАН).

В списание Aerospace Research in Bulgaria се публикуват резултати от оригинални научни и приложни изследвания в областта на космическите изследвания. Това е единственото списание в България с оригинални научни и приложни материали в областта на науката, техниката и технологиите в областта на авиацията и космонавтиката.

ISSN (Print): 1313-0927
ISSN (Online): 2367-9522
Печатно.
На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, каб. 415, София 1113, България