Система на Коперник за наблюдение на морската околна среда – Черноморски център за наблюдение и прогнози (BS-MFC CMEMS)

Черноморският център за наблюдение осигурява регулярни и систематични сведения относно физическото състояние на екосистемата на Черно море.

Системата се основава на числен океанографски модел асимилиращ in-situ и сателитни данни. Центърът събира експертиза в областта на океанографския анализ и прогнозиране на Черно море, обобщава знание за регионалната динамика на Черно море и засилва техническите връзки с останалите компоненти на Система на Коперник за наблюдение на морската околна среда и на Средиземноморския център за наблюдение и прогнози.

Целите на проекта включват и планирано и ефективно усъвършенстване на системата за наблюдение и прогнозиране. Черноморският център осигурява информация за Черно море като: анализ, 10-дневни прогнози и ре-анализ описващи вълните, температурата, солеността, морското равнище и биогеохимията.

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Да осигурява регулярни и систематични сведения относно физическото състояние на екосистемата на Черно море.

Финансиране:
European Union, Програма Коперник – Услуги за мониторинг на морската околна среда

Участник от страна на БАН:
Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Уебсайт:
http://marine.copernicus.eu/

Ел. поща за контакт:
palazov@io-bas.bg

Лице за контакт:
Атанас Палазов, ръководител на проекта