Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни ин витро култури

Проектът има за цел развитие на иновативна концепция за получаване на ценни за фармацията биологично активни метаболити от растения и техни ин витро системи.

Получените резултати ще доведат до натрупване на знания за биосинтеза на фармацевтично значими фенилетаноидни и иридоидни гликозиди, което ще даде ефективен инструмент за управление и по-добра “експлоатация“ на вторичния метаболизъм на растения от род Verbascum и Veronica и по този начин създаване на т.нар. “растителни клетъчни/тъканни фабрики“.

Още проекти:

Период: 2014-2017

Цел:
Развитие на иновативна концепция за получаване на ценни за фармацията биологично активни метаболити от растения и техни ин витро системи.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Институт по органична химия с Център по фитохимия

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
popova@orgchm.bas.bg

Лице за контакт:
Милена Попова, ръководител на проекта