Разработка на технология за получаване на свръхтвърди нанокомпозитни износо- и корозионно устойчиви покрития от нитриди, карбиди и карбонитриди

Проектът Разработка на технология за получаване на свръхтвърди нанокомпозитни износо- и корозионно устойчиви покрития от нитриди, карбиди и карбонитриди се разработва съвместно с Физико-технически Институт, НАНБ, Минск, Беларус.

Проектирани и разработени са възли и детайли за вакуумни технологични установки за получаване на свръхтвърди нанокомпозитни покрития. Разработва се технология за нанасяне на покрития от нитриди, карбиди и карбонитриди върху металообработващи инструменти. Разработва се технология за нанасяне на свръхтвърди нанокомпозитни покрития върху форми за производство на пластмасови изделия за химическата и хранителната промишленост и медицински изделия. Изследват се механични, структурни и морфологични свойства на разработените покрития.

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Проектиране и разработване на възли и детайли за вакуумни технологични установки за получаване на свръхтвърди нанокомпозитни покрития.

Финансиране:
Собствени приходи и ЕБР

Участник от страна на БАН:
Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Съвместно с Физико-технически Институт, НАНБ, Минск, Беларус.

Ел. поща за контакт:
ipfban@mbox.digsys.bg

Лице за контакт:
Румен Каканаков, ръководител на проекта