Нанасяне на оксидни слоеве по метода на плазмено оксидиране с предварителна електролитно-плазмена полировка

Проектът Нанасяне на оксидни слоеве по метода на плазмено оксидиране с предварителна електролитно-плазмена полировка се разработва съвместно с Физико-технически Институт – НАНБ, Беларус.

Разработват се технологии за модифициране на метални повърхности чрез електролитно плазмено полиране и оксидиране. Разработва се технология за електроразрядно полиране на детайли за вакуумно оборудване. На първия етап работата е фокусирана върху разработване на технология за оксидация на алуминий и неговите сплави.

Още проекти:

Период: 2016-2020

Цел:
Разработват се технологии за модифициране на метални повърхности чрез електролитно плазмено полиране и оксидиране.

Финансиране:
Собствени приходи и ЕБР

Участник от страна на БАН:
Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Съвместно с Физико-технически Институт – НАНБ, Беларус.

Ел. поща за контакт:
clapbas@mbox.digsys.bg, ipfban@mbox.digsys.bg

Лице за контакт:
Лиляна Колаклиева, Румен Каканаков – ръководители на проекта