Разработка и изследване на нови светодиодни източници на светлина и системи на осветление с многофункционални приложения

Проектът Разработка и изследване на нови светодиодни източници на светлина и системи на осветление с многофункционални приложения се разработва съвместно с Център за светодиодни и оптоелектронни технологии на НАНБ, Минск, Беларус.

Моделирани и разработени са нови оптични елементи за формиране на излъчването на светодиоди. Изследват се светотехническите характеристики на създадените светодиодни източници на светлина. Работи се по създаване на нови типове разсейватели на светлина, светодиодни системи със специални луминофори и оптически системи с различно приложение.

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Моделиране и разработване на нови оптични елементи за формиране на излъчването на светодиоди.

Финансиране:
Собствени приходи и ЕБР

Участник от страна на БАН:
Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Съвместно с Център за светодиодни и оптоелектронни технологии на НАНБ, Минск, Беларус.

Ел. поща за контакт:
ipfban@mbox.digsys.bg

Лице за контакт:
Румен Каканаков, ръководител на проекта