Включване на квантови точки в електроовлакнени влакна – получаване и потенциални приложения

Целта на проекта е да се намерят подходящите условия за включване на полупроводникови квантови точки (напр. ZnSe, ZnS, ZnO) в подходящи полимери чрез електроовлакняване и/или едновременно провеждане на електроовлакняване и електроразпръскване. Нещо повече, ще бъдат изучени възможностите за потенциално приложение на получените нови композитни материали като електролуминесцентни средства и фотоволтаични клетки.

Подобни проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Да се намерят подходящите условия за включване на полупроводникови квантови точки (напр. ZnSe, ZnS, ZnO) в подходящи полимери чрез електроовлакняване и/или едновременно провеждане на електроовлакняване и електроразпръскване

Финансиране:
Договор ЕБР, БАН – ВАНТ (Виетнамска академия на науките и технологиите)

Участник от страна на БАН:
Институт по полимери

Ел. поща за контакт:
stoilova@polymer.bas.bg

Телефон:
+3592 9793468

Лице за контакт:
Оля Стоилова, ръководител на проекта