Анализ на морския басейн Лот 4 – Черно море (Black Sea Checkpoint)

Проекът е част от инициативата Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet) на Генералната дирекция по морско дело и рибарство на Европейската комисия.

Основната му цел е оценка на адекватността на данните от съществуващите черноморски мониторингови системи по отношение на 11 морски приложения (предизвикателства), принадлежащи към различни икономически и екологични сектори:

  • морска индустрия (рибарство и аквакултури, офшорни вятърни електроцентрали);
  • състояние на морската среда ( еутрофикация, инвазивни видове, климатични промени и речен вток);
  • управление на извънредните ситуации (нефтени разливи);
  • опазване на природните ресурси и биологичното разнообразие (морски защитени зони).
Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Оценка на адекватността на данните от съществуващите черноморски мониторингови системи

Финансиране:
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Участник от страна на БАН:
Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Уебсайт:
http://emodnet-blacksea.eu/

Ел. поща за контакт:
palazov@io-bas.bg

Лице за контакт:
Атанас Палазов, ръководител на проекта