Европейска мрежа за интелигентни неорганични полимери (SIPs)

Мрежата обединява водещи учени с разнообразна експертиза в областта на полимерния синтез и химия на преходните метали, охарактеризиране, преработване и приложение на неорганични полимерни материали, както и индустриални партньори.

Планираните дейности включват дизайн на нови функционални изграждащи блокове, синтетични подходи към интелигентни неорганични полимери, модерни приложения (нанотехнологии, медицина, фармация и биотехнологии), както и дейности по разпространение на резултати, краткосрочни научни мисии, школи за обучение, Европейската конференция.

Мрежата има за цел да координира съществуващите национални програми и неформални сътрудничества, засилване обмена на знания и технологии в Европа, стимулиране на изследванията и иновациите в областта на неорганичните полимери. Участието на учените от ИП в мрежата е подкрепено с проект „Фосфорсъдържащи неорганични полимери“, финансиран от ФНИ (ДКОСТ 01/8 (2016 -2018 г.)

Подобни проекти:

Период: 2013 - 2018

Цел:
Да се координират съществуващите национални програми и неформални сътрудничества, засилване обмена на знания и технологии в Европа, стимулиране на изследванията и иновациите в областта на неорганичните полимери.

Финансиране:
Хоризонт 2020

Участник от страна на БАН:
Институт по полимери

Уебсайт:
http://www.sips-cost.org/home/index.html

Ел. поща за контакт:
ktroev@polymer.bas.bg

Телефон:
+3592 9792203

Лице за контакт:
Кольо Троев