Инфраструктурен проект за изграждане на лаборатория “Национален циклотронен център” към ИЯИЯЕ–БАН

Циклотронът TR-24 на ИЯИЯЕ-БАН има следните характеристики:

  • ускорява отрицателно заредени водородни йони;
  • променлива енергия на протонния сноп;
  • минимална енергия на протонния сноп от 15 MeV;
  • максимална енергия на протонния сноп 24 MeV;
  • ток на протонния сноп 400 μA, с възможност за увеличаване до 1000 μA;
  • възможност за едновременно извеждане на два протонни снопа; външен йонен източник.

При тези енергии и ток на протонния сноп могат да се произвеждат търговски количества от радиоизотопи с широко традиционно и очаквано бъдещо приложение в медицината като: PET изотопи – 18F, 124I, 64Cu, 68Ge/68Ga; SPECT изотопи – 123I, 111In, 67Ga, 99mTc; както и терапевтични алфа-емитери – 225Ac/213Bi, 230U/226Th.

Проектът е финансиран от Департамента по енергетика на САЩ ($2,700,000 USD).

През 2016 г. за построяване на сграда на закупения циклотрон Министерството на образованието и науката предоставя 3 000 000 лв.

На фигурата: Циклотронът на ИЯИЯЕ-БАН, тестван във Ванкувър, август 2015 г.

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Производство на търговски количества от радиоизотопи с широко традиционно и очаквано бъдещо приложение в медицината.

Финансиране:
Департамент по енергетика на САЩ, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
Dimitar.Tonev@lnl.infn.it

Лице за контакт:
Димитър Тонев, ръководител на проекта