Провеждане на физически изследвания с детектора CMS на ускорителя LHC

На база на разработения компютърен модел за първия вариант на охлаждащата система, в ИЯИЯЕ се изработи прототип на системата за охлаждане. Той беше изпратен в CERN за тестов монтаж и интегриране с останалите компоненти на GEM-камерата. Монтиран беше и един прототип на детектор тип RADMON и проверена връзката в рамките на сглобената камера. Всички тези дейности се извършиха с активното участие на специалисти от научния колектив на ИЯИЯЕ.

В резултат на успешно проведените тестове беше одобрено производството на четири броя охлаждащи системи от настоящия дизайн за окомплектоване на вече произведени GEM-камери, което започна в ИЯИЯЕ пред лятото на 2016 г. Във връзка с нови промени в размерите на GEB-платката (GEM Electronics Board) на GEM-камерата, от CERN постъпи искане за съответни промени в конструкцията на охлаждащата система за бъдещото производство на GEM-камери, върху което се работи в момента в ИЯИЯЕ.

Физическата програма на CMS покрива широк спектър задачи и е структурирана на изследвания с цел търсене на нова физика, включваща нови фундаментални частици и взаимодействия (суперсиметрия, допълнителни размерности, тъмна материя и пр.), както и прецизни измервания в рамките на утвърдени модели и теории, какъвто е Стандартният Модел (QCD, физика на top-кварки, b-физика и пр.).

Още проекти:

Период: 2016-

Цел:
Провеждане на физически изследвания с детектора CMS на ускорителя LHC

Финансиране:
Министерство на образованието и науката

Участник от страна на БАН:
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
sultanov@inrne.bas.bg

Лице за контакт:
Георги Султанов, ръководител на проекта