CESAM – Разработване на код за европейско управление на тежки аварии

Проектът CESAM: Code for European Severe Accident Management има за цел да подобри Европейския референтен компютърен код ASTEC за моделиране и анализиране управлението на тежки аварии.

В рамките на 6-та и 7-ма рамкова програма, съвместно с други европейски организации лабораторията участва в окачествяването и адаптирането на европейския интегрален код ASTEC в проектите SARNET и SARNET2.

След успешното приключване на тези проекти, лабораторията продължава изчисленията с интегралния код ASTEC за извършване на пресмятания и анализи за реакторите ВВЕР1000 в рамките на проекта CESAM.

Още проекти:

Период: 2013-2017

Цел:
Да подобри Европейския референтен компютърен код ASTEC за моделиране и анализиране управлението на тежки аварии.

Финансиране:
Рамкова програма на ЕК

Участник от страна на БАН:
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Уебсайт:
http://www.cesam-fp7.eu/home

Ел. поща за контакт:
pavlinpg@inrne.bas.bg

Лице за контакт:
Павлин Грудев, ръководител на проекта