SITEX-II – Устойчива мрежа за независима техническа експертиза за погребване на радиоактивни отпадъци – взаимодействия и реализация

Проектът “Устойчива мрежа за независима техническа експертиза за погребване на радиоактивни отпадъци – Взаимодействия и Реализация” (‘Sustainable network for Independent Technical Expertise of radioactive waste disposal – Interactions and Implementation‘ – SITEX-II) се осъществява по Европейската Рамкова Програма за Изследване и Иновации ‘Хоризонт 2020’.

Участници (съизпълнители) в проекта са 17 изследователски и регулаторни организации от Европа и една от Канада.

Координатор на проекта е Институтът по радиационна защита и ядрена безопасност на Франция.

Главната цел на работния пакет, в който участва ГИ-БАН, е разработване на стратегическа изследователска и развойна програма, която да осигури независима научна и техническа способност за анализ и оценка на безопасността при геоложко погребване на радиоактивни отпадъци.

На снимката: Посещение в подземната изследователска лаборатория Tournemire на Института по радиационна защита и ядрена безопасност (IRSN), Франция. 

Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Разработване на стратегическа изследователска и развойна програма, която да осигури независима научна и техническа способност за анализ и оценка на безопасността при геоложко погребване на радиоактивни отпадъци.

Финансиране:
Програма Хоризонт 2020 на ЕС

Участник от страна на БАН:
Геологически институт „Страшимир Димитров”

Уебсайт:
sitexproject.eu/index_2.html

Ел. поща за контакт:
doncho@geology.bas.bg

Лице за контакт:
Дончо Карастанев