Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността

Общоакадемичен интердисциплинарен проект, обединил усилията на 150 учени от 30 института на БАН, по който работят и представители на университети и научни центрове от Канада, Италия, Германия, Япония и Швейцария.

Резултатите от досегашната изследователска дейност на неговите участници залегнаха в отпечатаните том XXI и том XXIІ от поредицата Thracia.

Ръководител от страна на ИБЦТ е проф. Валерия Фол.

Още проекти:

Период: безсрочен

Цел:
Мащабно и детайлно проучване на генезиса и развитието на етноса, културните идентичности, цивилизационните взаимодействия и наследството на траките.

Финансиране:
Дарения.

Участник от страна на БАН:
Институт за балканистика с Център по тракология 

Ел. поща за контакт:
valeriafol@gmail.com

Лице за контакт:
Валерия Фол, ръководител на проекта от страна на ИБЦТ