Политика и общество в България и Румъния през ХХ в.

Проектът “Политика и общество в България и Румъния през ХХ в.” се осъществява съвместно с Националния институт за изследване на тоталитаризма към Румънската академия на науките.

Основна цел на проекта е чрез използване на сравнителния подход да бъде направен опит да се откроят сходствата и различията в историческото развитие на България и Румъния през различните периоди на динамичният и превратен за Балканите ХХ век и да се очертаят факторите, които ги предопределят. Специално внимание ще бъде отделено на въпроси като формиране и обществена роля на политическите и интелектуалните елити, национализъм и национална политика, икономическо развитие, външна политика и променящата се роля и място на двете държави в международен план.

Още проекти:

Период: 2017-2020

Цел:
Да се откроят сходствата и различията в историческото развитие на България и Румъния през различните периоди на ХХ век и да се очертаят факторите, които ги предопределят.

Финансиране:
Българска академия на науките

Участник от страна на БАН:
Институт за балканистика с Център по тракология 

Ел. поща за контакт:
kostov.alexandre@gmail.com

Лице за контакт:
Александър Костов, ръководител на проекта