Online Енциклопедия Древна Тракия и траките

Целта на проекта е да се популяризира – на български и английски език, чрез академично знание, достигнато от науката тракология – значението и ролята на тракийската история и култура, както в древната Европейска и Източносредиземноморска история и култура, така и в културното наследство на България и Европа.

Въз основа на изворови данни от всякакво естество: антична литература, епиграфски, археологически и други паметници, отнасящи се до Историята и културата на Древна Тракия и траките, както в Югоизточна Европа, така и Северозападна Мала Азия, се пишат и редактират статии за енциклопедията в рубриките: История; Царе; Държавност; Език и надписи; Тракийски орфизъм; Религиозност; Съкровища; Сакрална архитектура; Траките и морето; Антични автори; Карти.

Основният стремеж е научните достижения да станат достояние на максимално широк кръг интересуващи се граждани от България, Европейския съюз и света – студенти, ученици, медии, туристически сектор и, разбира се, на държавните и общински структури.

Още проекти:

Период: безсрочен

Цел:
Да се популяризира значението и ролята на тракийската история и култура в културното наследство на България и Европа.

Финансиране:
Българска академия на науките

Участник от страна на БАН:
Институт за балканистика с Център по тракология 

Уебсайт:
www.thracians.net

Ел. поща за контакт:
kalinsp@abv.bg

Лице за контакт:
Калин Порожанов, ръководител на проекта