Голяма енциклопедия “България” в 12 тома

Eнциклопедията съдържа над 12 800 статии, над 12 000 цветни и черно-бели илюстрации.

Обхваща информация за природа, релеф, климат, география, растения, животни, история, народ, бит, религия, култура, образование и наука, икономика, за всички значими събития и личности – всичко за България от създаването й до 2011 г.

Новата енциклопедия ще е незаменим справочник за всеки български дом, за всички ученици, студенти и други читатели. Редакционно-съставителската работа е дело на Научноинформационен център “Българска енциклопедия” при БАН. Автори, сътрудници и консултанти са ок. 150 водещи учени от БАН и висшите училища.

Главен редактор e акад. Васил Гюзелев.

Подобни издания:

Печатно.
На български език.