Световното наследство на България/World Heritage of Bulgaria

Енциклопедията представя българските обекти, включени в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

Изданието е двуезично – на български и английски език, и богато илюстрирано.

Подобни издания:

ISBN: 978-954-8104-35-7
Печатно.
На български и английски език.