Project Description

Proceedings of the International Lead-Acid Batteries Conference

Изданието представлява сборник с доклади, представени на международните конференции, организирани от секция „Електрохимия на олвните акумулатори“ при ИЕЕС. Издава се на всеки 3 години, индексирано е от SCOPUS.

ISBN: 2367-4881
Печатно.
На английски език.
Излиза веднъж на всеки три години.

Адрес на редакцията:
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 10
1113 София, България

Издание на:
Институт по електрохимия и енергийни системи

Уебсайт:
http://labatscience.com/conference/index

Ел. поща:
gerganska@labatscience.com

Телефон:
+359 2 873 1552