Project Description

Studia Balcanica

Studia Balcanica e поредица, чиито тематични броеве са библиографска необходимост за учебните звена, преподаващи балканистика.

Институтът по тракология още със създаването си започва издаването на специализирани по тематиката на тракологията поредици и едно научно списание. Всички те днес, когато ЦТ е в рамките на ИБЦТ, продължават да излизат и да представят различни по вид публикации както на учените от ЦТ, така и от други научни звена у нас и в чужбина.

Подобни издания:

ISBN: 978-954-92809-6-8

Печатно.
На български и сръбски език.

Адрес на редакцията:

45 Moskovska Str.
Sofia – 1000 BULGARIA

E-mail: ХХХ

Излиза ХХХ пъти годишно.

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Уебсайт:
ХХХХ

Ел. поща:
ХХХХ

Телефон за връзка: