Лечебните растения са едно от най-големите богатства на страната ни. Първата стъпка за опазването и устойчивото използване на това богатство е неговото добро познаване.

В Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания е създадена ex situ колекция от лечебни и етерично-маслени растения, която се поддържа и обновява всяка година с нови видове. В колекцията специално място заемат редките и застрашени видове като мурсалски чай, блатно кокиче, родопски силивряк, багрилна айважива, бял оман, храстовиден очиболец и други.

Плод какао

Експозиция на лечебни и хранителни тропически растения е подредена и в оранжериите на Ботаническата градина на БАН. Сред тях има цъфтящо какао, лечебно алое и много други. През месец юни, когато според народния календар отбелязваме Еньовден, в градината могат да се видят и много билки на открито като различни видове еньовче, кантарион, равнец, лайка и др.

В настъпващия летен сезон посетителите на Ботаническата градина могат да разгледат и да усетят аромата на различни видове рози, развиващи се и цъфтящи дървета, храсти и цветя. В оранжериите могат да се наблюдават разнообразните жизнени форми на сукулентните растения от засушливите области на Земята, както и причудливите цветове на орхидеите.