41 учени от Българската академия на науките и още 7 от членовете на Събранието на академиците и член кореспондентите, които работят във Висши училища, са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Станфордския университет за цялостно кариерно развитие, публикувана наскоро.

В класацията на Станфорд, публикувана през 2020 година учените, работещи в БАН, бяха 25. Сега броят им е 41, което недвусмислено показва високия авторитет на изследователите от Академията сред  световната научна общност и тяхната водеща роля в световната наука.

Общо 73 изследователи от България от различни области на наукатa са намерили място в класацията на американския университет. Тя е съставена на базата на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти.

Тази година Станфордският университет публикува и класация на най-добрите учени според влиянието им върху развитието на световната наука през предходната година. Общо 48 са българските учени в първите 2%. 5 са учените от БАН, които с изследванията си за последната година са включени за първи път в класацията.

Списък на учените от БАН в класацията вижте ТУК

Освен от БАН, в класацията фигурират имената и на учени от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичния и металургичен университет, Медицинския университет в София и други висши училища.