Научно постижение на Кирило–Методиевския научен център за 2021 г.

Двуезичния албум „Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност”/„Cyril and Methodius. Images. Memory. Identity“ представиха Кирило-Методиевският научен център към БАН и Държавният културен институт към министъра на външните работи. Представянето е по повод празника Успение на св. Методий – 6 април и се състоя в галерия „Мисията“.

Изданието е изготвено от проф. д-р Веселка Желязкова и доц. д-р Десислава Найденова от Кирило–Методиевския научен център на БАН в рамките на ННП „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Кирило–Методиевският научен център има изключителна научна продукция с много високо качество и учените правят науката достъпна за поколенията, отбеляза при представянето научният секретар на БАН в направление „Културно-историческо наследство и културна идентичност“ доц. Елка Трайкова. Албумът е обявен за най-важно научно-приложно постижение на Центъра за 2021 г., съобщи доц. Трайкова и подчерта, че изданието е много ценно, защото създава мост между поколенията и културите, събирайки в уникален албум каноничното и светското в изображенията на светите братя.

доц. Десислава Найденова

проф. Веселка Желязкова

Албумът прави достояние на българската и европейска публика непроучвани досега светски изображения на св. св. Кирил и Методий – образци на фалеристиката, нумизматиката, филателията, вексилологията. Репродуцираните в албума ордени и медали, монети и банкноти, марки, знамена и монументални паметници  имат специално място в „културата на паметта“. Те са свидетелство за културната политика на различни държави в процеса на формиране на колективната идентичност. Тяхното послание отразява променящите се мотиви в интерпретацията на Кирило-Методиевото дело в дългия хронологически отрязък от средата на XIX в. до наши дни, в един огромен географски ареал – от Европа до Югоизточна Африка и Северна Америка.

Изданието още веднъж показва Кирило-Методиевската традиция като основен стълб на националната идентичност на българите и на други европейски народи, превърнала се в символ на диалога и разбирателството в обединена Европа.