Българската академия на науките и Националният център за квантова комуникация и технологии КВАЗАР учредиха стипендия за талантливи ученици от 134. СУ „Димчо Дебелянов“- ORT School. Годишната стипендия е на името на Дан Шехтман, професор по металознание в Технион и Нобелов лауреат в област химия през 2011 г. за откриването на квазикристалите. Това стана ясно на събитие, организирано от училището в присъствието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, акад. Чавдар Руменин и доц. Лъчезар Георгиев от Центъра за компетентност КВАЗАР.

Акад. Юлиан Ревалски припомни, че преди пет години връчи на Дан Шехтман най-голямото отличие на БАН – “Доктор хонорис кауза”.

Стипендията е специално създадена от екипа на Център КВАЗАР в две професионални направления- „Природни науки“ и „Технологии в креативните индустрии“. Повод за обявяване на стипендията беше посещението на проф. Дан Шехтман в България и неговите дългогодишни партньорски отношение с екипа на училището и Световния ORT.

Изследователите от Център за компетентност КВАЗАР подкрепят активно новосъздадения училищен STEM Център, с фокус върху креативните индустрии и природните науки, за чийто нужди експертите на Центъра разработиха иновативни интегрирани учебни програми.

Директорът на 134 СУ „Димчо Дебелянов“- ORT School Весела Палдъмова подчерта важността и значението на STEM професионални направления. “Ние сме убедени, че ранното представяне на тези професионални направления увеличава интереса към тях. Когато запознаваме учениците със STEM идеите, ние създаваме основа за бъдеща страст и интерес към тези предмети, което може да доведе до продължаващо обучение и успешна кариера в тези области”-посочи тя. „Разбира се,  най-важното в образователния процес остават добрите преподаватели, които могат да развият потенциала на децата и абсолвентите. За да гарантираме високото ниво на познания в STEM предметните области, ние работим в постоянно сътрудничество с академичните среди“, допълни още Палдъмова.

От името на Българската академия на науките и като ръководител на Националния център за квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска-КВАЗАР акад. Чавдар Руменин представи почетен плакет към проф. Шехтман. „За мен е изключителна чест да обявя учредяването на специална годишна именно на забележителният учен проф. Шехтман, като символ за пътя към великите открития и умението да защитаваме и отстояваме дори и невъзможните на пръв поглед идеи“, заяви акад. Руменин.  „От друга страна, с тази стипендия, ние бихме искали още веднъж да покажем силната връзката между българското образование и Държавата Израел – една страна лидер в иновациите и технологиите на 21-ви век“, допълни още той. Въпреки че Нобеловият лауреат проф. Шехтман не успя да присъства лично, специален плакет му бе поднесен задочно и ще му бъде предаден.

В „работното пространство“ на STEM центъра, студио Медиум, бяха направени снимки и интервюта. След официалната церемония, екипът на КВАЗАР и официалните гости от Българска академия на науките посетиха Мемориала “Стена на българските праведници” в чест на героите, спасили евреите в България.