Разработки с потенциал да се превърнат в успешен бизнес показа Българската академия на науките по време на второто издание на форума „Наука за бизнес“, който се проведе днес в София Тех Парк.

Събитието беше открито от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер и министъра на образованието и науката акад. Николай Денков. Според министър Лорер форумът ще допринесе за това бизнесът да търси българската наука, за да създава продукти, а от друга страна – българската наука да е по-смела. Министър Денков обяви, че целта на този форум е да постави иновациите на първо място. Важно е българският учен не само да създава ново знание, но и да търси полезният ефект от него, допълни той.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски каза в словото си, че науката е незаобиколим фактор в съвременното общество за икономика, основана на знанието и допълни, че в този смисъл науката в България е длъжник на обществото и бизнеса. Срещата тази година е разширена и дава възможност на бизнеса да каже от какво има нужда, допълни акад. Ревалски.

Учени от различни научни направления в Академията представиха успешно реализирани проекти и научно-приложни технологии, готови за внедряване. Демонстрирани бяха: интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на земеделски посеви; използване на биовъглен от земеделски отпадъци за подобряване качествата на посевите; електродни материали за натриево-йонни батерии; керамичен акумулатор; тактилен термометър за незрящи с приложение в бита; сензори и др.

По време на форума бяха показани и прототипи, сред които системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия, автономен дирижабъл и робот за UV дезинфекция, както и свръхнеомокряеми въглеродни сажди като функционален активатор на човешки сперматозоиди.

Събитието „Наука за бизнес“ се проведе за втора поредна година, организирано от Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.