Международният център за математически науки (ICMS-Sofia)  към Института по математика и информатика на БАН ще получи грант от фондация Саймънс – една от най-големите благотворителни организации в САЩ. Това стана ясно по време на лекция на проф. Юрий Чинкел, провела се в хотел Интерконтинентал София. Грантът е в размер на над 1 млн лева за период от 3 години.

Световноизвестният математик проф. Юрий Чинкел е ръководител на катедрата по математика в Института Курант при Нюйоркския университет, САЩ, и директор на направление Математика и физически науки на фондация Саймънс.  Пред учени, представители на държавната власт и бизнеса проф. Чинкел изнесе лекция на тема Building Scientific Institutes.  Той представи историята на големи световноизвестни институти, които са  били създадени с подкрепата на частния капитал. Математикът постави акцент върху съвместната работа на изследователи от различни държави и вдъхновяването на млади учени в света на науката.

Посещението на проф. Юрий Чинкел в България е по покана на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Важното е, че фондация Саймънс признава Международния център за математически науки като перспективен научен център. Според него това е голямо признание за работата на българските математици в Центъра, който беше създаден официално преди три години. Акад. Ревалски допълни, че с това България ще стане известна в света. Той благодари на проф. Чинкел за подкрепата при създаването на Международния център, както и на Министерството на образованието и науката за развитието на тази идея.

Simons Foundation, https://www.simonsfoundation.org, подкрепя научни изследвания в четири научни направления: математика и физически науки; науки за живота; изследване на аутизма; образование, ангажираност и популяризиране, като финансира учени, институции и научна инфраструктура.

Програмите за индивидуална подкрепа осигуряват дългосрочно финансиране на научни изследвания на изтъкнати учени, както и грантове за визити и пътувания с цел научно сътрудничество. Научният директор на Международния център проф. Людмил Кацарков е сред изследователите, подкрепени от фондацията.