Рамково споразумение за сътрудничество подписаха Българската академия на науките и Медицинският университет – Пловдив (МУ). Събитието бе част от програмата на Академичния съвет на висшето училище и бе предшествано от обиколка и запознаване с научноизследователската инфраструктура и кадровия капацитет на МУ-Пловдив.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и зам.-председателят чл.-кор. Евдокия Пашева посетиха на 14 юли МУ-Пловдив, където се запознаха с възможностите и постиженията на екипите на Катедрата по медицинска биология, Катедрата по медицинска физика и биофизика и Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“. Гостите разгледаха и високотехнологичния Медицински симулационен тренировъчен център.

Ръководителите на БАН изразиха удовлетворението си от досегашното активно и ползотворно сътрудничество между двете институции. На откриващата среща с ректорското ръководство акад. Ревалски припомни, че БАН е широкопрофилна научна организация, покриваща голям диапазон от научни тематики – от природно-математически науки през инженерни до социални и хуманитарни, със своите 42 института и 8 лаборатории, сред които, обаче, липсва тясното направление на клиничната медицина. 

„За нас е изключително важно да имаме добро сътрудничество с медицинските университети, където е съсредоточена клиничната медицина. Нашите колеги от биомедицинското направление, което е едно от най-добрите ни, привлича най-голям интерес и най-много млади учени, имат нужда от директна връзка със специалисти, които са учени и лекари едновременно. В това отношение се радваме, че можем да имаме с Вас тясно сътрудничество. С най-голямо удоволствие продължаваме по-нататъшната активна работа с Медицинския университет – Пловдив, която да бъде в интерес на българската наука. Синергията винаги носи резултати и връзката между двете направления – биомедицинското и приложното, е от съществено значение“, подчерта председателят на БАН.

„През последните няколко години преподаватели от 10 катедри на МУ-Пловдив са взели участие в съвместни изследователски екипи с учени от 5 института на БАН: Институт по невробиология, Институт по микробиология, Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, Институт по молекулярна биология и Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, каза по време на  заседанието на академичния съвет проф. Мурджева. Тя припомни и големия брой  сътрудничества между БАН и МУ-Пловдив, които не са били част от договори и проекти, но също са постигнали научно-приложни резултати. В процес на изпълнение в момента са 6 договора за реализацията на мащабни проекти, сред които се открояват „Център по компетентност „Персонализирана иновативна медицина „ПЕРИМЕД“ и проект „ОМНИА“.

При подписване на рамковото споразумение пред Академичния съвет на МУ-Пловдив ректорът проф. Мариана Мурджева бе категорична, че Българската академия на науките е еталон, който да бъде следван и образец за високото качество, което трябва да има научноизследователската дейност. Ректорът изтъкна, че това рамково споразумение, което е плод на дългогодишна дейност на преподаватели от университета с институти и учени от БАН, ще даде възможност за един много по-усилен обмен на преподаватели и докторанти, ще отвори пътя на много млади хора и ще подхрани любовта им към науката.

В обръщението си към членовете на Академичния съвет акад. Юлиан Ревалски каза: „За БАН и нейните институти е от изключително важно значение сътрудничеството с такъв престижен университет като Вашия. Надявам се настоящото споразумение да допринесе за повече контакти. Мога да кажа, че съм силно впечатлен от това, което успях да видя, както като база за обучение, каквато не съм виждал никъде другаде, така и като научна инфраструктура във факултетите, които посетихме.

Редица млади медици и учени от университета са черпили идеи от наши колеги за дипломните си работи или докторските дисертации. В светлината на важността на медицината и нейния прогрес в съвременното общество вярвам, че институтите на БАН ще допринесат за развитието на Вашия прекрасен университет и ще дадем по-нататъшен тласък на това, което вече съществува и е успешно“.

Подписаното академично споразумение е в областта на научноизследователската и иновационната дейност, квалификацията на кадрите, съвместните публикации и патенти и  участието в общи научноизследователски и научно-приложни проекти.