Учени от Българската академия на науките се включиха в Софийския фестивал на науката, който  се проведе на 8 и 9 октомври в София Тех Парк. Сред акцентите в програмата бяха лекции на носителите на наградата “Питагор” за принос в науката на Министерството на образованието и науката.

проф. Павлина Долашка

Проф. д-р Маргарита Попова (научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии“) представи оригинални научни подходи в областта на наноматериалите, които позволяват получаването на нови материали с разнообразни предварително зададени характеристики. Тяхното приложение се простира от разработването на иновативни лекарствени системи до търсенето на нови алтернативни източници на енергия, синтез на ценни химически съединения, до създаването на устойчиви и безотпадни технологии за оползотворяване на отпадъчната биомаса.

доц. Ина Анева

Доц. Ина Анева (научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“), проф. д-р Светла Данова и проф. д-р Павлина Долашка бяха част от великолепната шесторка в рубриката „От любопитството към откритията“, в която всеки от тях сподели основни моменти от своя път в науката.

Институти на БАН се включиха във фестивала с демонстрации и лектори, които представиха различни теми.