Българската академия на науките отбеляза 153 години от създаването си с тържествено събрание в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

С увереност можем да твърдим, че в световното научно пространство БАН заема достойно място със своите фундаментални и научно-приложни постижения, които задават нови модели за иновационно развитие, каза в приветствието си за празника председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Според световните бази данни Scopus и  Web of Science близо 40% от реферираните научни статии на български учени за 2021 г. се публикуват от изследователи от БАН, каза академик Ревалски и съобщи, че h-индексът на Академията е 223. Председателят посочи още, че през изминалата година са издадени и влезли в експертиза 47 патента и 25 полезни модела. Академията е водеща организация в реализирането на 2 Центъра за върхови постижения, 4 Центъра за компетентност и 4 Национални научни програми.

52 учени от БАН са в първите 2% в престижната класация на Станфордския университет, каза академик Ревалски. В изказването си той подчерта, че използването на експертния потенциал на Академията за подготовката на стратегически документи и политики, за решаване на обществено значими проблеми е заложено в нейната мисия.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, който откри честването, каза, че през последните години все по-голяма част от научните изследвания са насочени към  иновационните проекти.

Слово на тема “Българска академия на науките – 153 години история” произнесе акад. Светланка Куюмджиева.

На тържественото събрание бяха връчени наградите на БАН за журналисти за 2021 г. в четири категории. Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева обяви решението на Управителния съвет на Академията. Тя отбеляза, че е важно постиженията на учените да бъдат представяни пред широката общественост.

В категория „Печатни медии“ е отличена Татяна Явашева, сп. „Икономика“, в категория „Електронни медии“  –  Валери Великов, Радио Варна и в категория „Онлайн медии“ – Ирина Симеонова, БТА и Савина Груева, Economy.bg. Със специалната награда за дългогодишно отразяване дейността на БАН беше отличено Българското национално радио. Наградата получи генералният директор на БНР Милен Митев.

По случай празника в БАН е подредена изложба на Централната библиотека на БАН „130 години от създаването на списание „Мисъл“ – ярка българска диря в европейското културно наследство”.

Тържеството се излъчи онлайн