Регионалният исторически музей – Благоевград тържествено отбеляза своята 70 годишнина. При откриването на подготвената по този повод изложба, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН беше удостоен с почетен плакет и грамота за дългогодишно ползотворно сътрудничество и развитие на палеоботаничната колекция на музея. Близо десетилетие учени от секция Палеоботаника и поленов анализ в ИБЕИ (доц. Владимир Бозуков, чл.-кор. Димитър Иванов) работят съвместно с екипа на отдел Природа в РИМ – Благоевград, както на терен, така и при оформянето на експозициите с растителни фосили или временни изложби. Обобщена информация за юбилейната изложба можете да намерите на:

https://www.facebook.com/BulgarianNewsAgency/videos/2025538980974025