Представяне на книгата „Академик Благовест Сендов през погледа на приятели и колеги от България и света“ се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките. Пред Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК), приятели и колеги на акад. Сендов говори председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски. Математиката остана неговата голяма любов, каза той и подчерта инициативността, новаторството, постиженията и открои подкрепата, която акад. Сендов е оказвал на младите таланти.

Съставител на книгата е съпругата му Анна Сендова. Проф. Огнян Герджиков, чл.-кор. Алек Попов и акад. Кирил Боянов споделиха с вълнение впечатления от общуването си с акад. Благовест Сендов.

Книгата излиза по повод 90-годишнината на световноизвестния български учен акад. Благовест Сендов. На 8 февруари 2022 г. събитието в негова памет събра редица изтъкнати учени, общественици, политици и последователи на делото му. Така възникна идеята и БАН издаде книгата, в която приятели и колеги на акад. Сендов споделят спомени за него.

Авторите изграждат портрета на акад. Сендов като многостранна, многолика и космополитна личност – учен, математик, ръководител, организатор, реформатор, общественик, политик, държавник, дипломат. 53 известни личности споделят своите мисли и впечатления в книгата (издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“). В над 200 страници, освен известни факти за живота на акад. Благовест Сендов, читателят може да открие и дирята, оставена от човека Благовест Сендов в живота и съзнанието на хората, с които се е срещал, работил и общувал.

Видео от предтсвянето на книгата в БАН вижте в линка (1:19:00)

https://www.youtube.com/watch?v=e0R-C3tRi3U