По повод 24 май в Европейския парламент БАН  и еврокомисар Мария Габриел ще представят  изложба за Паисий Хилендарски и книгата „Българските азбуки“

Еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел се срещна на 30 март в БАН с председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски.

На срещата присъстваха зам.-председателят на Академията чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, гл. научен секретар проф. Нели Косева и научният секретар в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ доц. Елка Трайкова.

Акад. Ревалски запозна еврокомисар Габриел със структурата на БАН и основните научни направления на работа. Проектите на Академията и участието на учените в програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ представи  проф. Нели Косева. Тя подчерта, че за последните три години институтите на БАН работят по 62 проекта в РП „Хоризонт 2020“ като привлечените средства са 11,3 млн. евро. За периода 2021–2023 г. БАН участва с 27 проекта в РП „Хоризонт Европа“ , с бюджет 7,5 млн. евро. Проф. Косева представи участието в рамковите програми по направления, в програмите „Мария Склодовска Кюри“, Еразъм, двустранното международно сътрудничество на Академията и актуални национални проекти.

По повод 24 май в Европейския парламент в Брюксел, със съдействието на еврокомисар Мария Габриел ,БАН ще представи изложба за делото на Св. Паисий Хилендарски и сборника “Българските азбуки”. Книгата аргументирано обосновава българския принос в духовното развитие на всички славяни и на европейската цивилизация.

Изложбата е подготвена от Централната библиотека на БАН по повод 300 г. от рождението на Паисий Хилендарски и 260 г. от създаването на „История славянобългарска“.