Над 350 са участниците в третото издание на „Наука за бизнес“

Платформа за сътрудничество с бизнеса, която ще представя разработките на Българската академия на науките, подготвя Единният център за иновации на БАН. Тя ще включва виртуален демонстрационен център с продукти и технологии на БАН, регистър с интелектуалната собственост на Академията и  виртуален бизнес инкубатор за стартъп фирми. Платформата е част от дейностите на БАН по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи директорът на Единния център за иновации на БАН Марин Пандев на форума „Наука за бизнес“, който се проведе днес в Интер Експо Център. Събитието беше организирано от Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Иновационни съвети за ефективна връзка между БАН и бизнеса за ускорено прилагане на иновации в икономиката представи изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков. Предвижда се иновации по идея на бизнеса да бъдат разработени в Академията, след което да получат своята практическа реализация. Българската академия на науките трябва да изпълнява ролята на развоен център за малките и средни предприятия, каза още д-р Таков.

Заместник-министърт на иновациите и растежа Стефан Савов присъства на откриването на „Наука за бизнес“. Надявам се това събитие да се превърне в дългогодишна традиция, защото това е правилният път да преодолеем празнината  между лобораторията и производството на краен продукт, каза зам.-министър Савов. Той добави, че Министерството на иновациите и растежа насърчава максимално синергията между науката и бизнеса и припомни, че за първи път в България има програма с бюджет от над 2 млрд. лв за взаимодействие между бизнеса и науката.

Целта ни е да направим стъпка към бизнеса, но се надявам, че и бизнесът също ще направи стъпка към нас, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той добави, че малките и средните предприятия са най-естествените партньори на научните организации. Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ дава възможност на фирмите да се включат в научно-изследователски разработки чрез различни форми, каза още акад. Ревалски и отправи препоръка да се разшири инструментариума на подкрепа на тази програма. Предложението му е свързано с възможността научни организации и фирми заедно да кандидатстват с разработки. Това е форма на подкрепа, която съществува в ЕС и е доказала своето значение, добави акад. Ревалски. БАН също провежда политика на подкрепа за насърчаване на изследванията, които водят до иновации, каза той и добави, че част от средствата в Академията се разпределят по този критерий.

Над 350 души участваха във форума „Наука за бизнес“, който беше организиран за трета поредна година съвместно от БАН и ИАНМСП. Учени от институтите на Академията показаха свои последни разработки, сред които технологии за съхранение в батерии и водород на енергия от ВЕИ; катализатори за обезвреждане на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения, разработени чрез използване на 3D принтиране; тестове за подбор, оценка на персонала, лидерство, екипна ефективност, организационна култура и организационна устойчивост при кризи и много други.

Разработка на иновативен пробиотичен препарат с потенциал за повишаване на имунната резистентност на човека срещу вируси и патогенни бактерии (ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД и Институт по инженерна химия)  и  как бизнесът срещна науката в лицето на учените от Института по обща и неорганична химия бяха представените успешно реализирани проекти.

В експо зоната гостите на форума разгледаха първия в България водороден електромобил; нова сензорна технология за сеизмично-активни райони; устройство за рехабилитация на пръсти на ръка след инсулт; учебни роботи MAXIBOT и BABYBOT за деца със специални потребности; иновативни дронове и много други.

Успешни проекти между наука и бизнес:

●        Как бизнесът срещна науката в лицето на учените от Института по обща и неорганична химия

доц. Любомир Александров, Институт по обща и неорганична химия

●        Разработка на иновативен пробиотичен препарат с потенциал за повишаване на имунната резистентност на човека срещу вируси и патогенни бактерии

 ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД и Институт по инженерна химия

Екипите на БАН представят научно-приложни технологии /  проекти:

 ●        Енергия от възобновяеми енергийни източници. Технологии за съхранение в батерии и водород

доц. д-р Благой Бурдин, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски”

 ●        Високоефективен водороден електрохимичен компресор

доц. д-р Галин Борисов, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски”

 ●        Метод за получаване на иновативни омрежени мембрани за водородни горивни клетки и електролизьори

доц. д-р Христо Пенчев, Институт по полимери

 ●        Нова сензорна технология приложима в сеизмично активни региони

акад. Чавдар Руменин, Институт по роботика

●        Бърз метод за извънлабораторен анализ на качеството на спиртни напитки

доц. д-р Карекин Есмерян, Институт по физика на твърдото тяло

 ●        Пчелен кошер от аморфна кварцова керамика

проф. д-р Любен Лаков, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика “Академик Ангел Балевски”

●        Технологии за  in vitro производство на ценни медицински растения

гл. ас. д-р Красимира Ташева, Институт по физиология на растенията и генетика

 ●        Катализатори за обезвреждане на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения, разработени чрез използване на 3D принтиране

гл. ас. д-р Ралица Велинова, Институт по обща и неорганична химия

 ●        Средство за обработка на отпадъчен биошлам за култивиране на микроводорасли

д-р Венелин Хубенов, Институт по микробиология

 ●        Традиционни и нови подходи за анализ на ентропията и йерархията (концентрацията) на информацията в динамични икономически и социални системи

доц. д-р Илиян Петров, Институт по информационни и комуникационни технологии

 ●        Анти-гама мутантен протеин срещу ендогенния човешки гама интерферон

проф. Геновева Начева, Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“

 ●        Тестове за подбор, оценка на персонала, лидерство, екипна ефективност, организационна култура и организационна устойчивост при кризи 

гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, Институт за изследване на населението и човека

Експозиции на разработки / проекти / услуги и двустранни срещи

Институтите на БАН представят:

Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски”

·         Първия в България водороден електромобил

  • Представяне на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“. Услуги и възможности за бизнеса

·         Високоефективен водороден електрохимичен компресор

·         Експериментална клетка за скалиране на различни     електродни конфигурации с цел изследване и комерсиализиране на системата МХ-въздух

 Институт по роботика “Св. Ап. и Ев. Матей”

·         Нова сензорна технология за сеизмично-активни райони

·         Устройство за рехабилитация на пръсти на ръка след инсулт

·         Учебни роботи MAXIBOT и BABYBOT за деца със специални потребности

·         Иновативни дронове

 Институт за космически изследвания и технологии

·         Дрон управляван по 5G мрежата на мобилните оператори

·         Интегрирана система за дистанционен и наземен мониторинг на селекционни опитни полета

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“

·         Пчелен кошер от аморфна кварцова керамика

 Институт по микробиология „Стефан Ангелов“

·         Микробиологията в борбата с пластмасовите отпадъци. Пробиотици и пребиотици 

 Институт по инженерна химия

·         Биохимично инженерство, иновативни процеси и системно инженерство

 Институт по физиология на растенията и генетика

·         Микроводорасли и продукти от микроводорасли и in vitro растения

 Институт по обща и неорганична химия

·         Материали за практиката

 Единен център за иновации на БАН

·         Enterprise Europe Network (EEN) – най- голямата Европейска мрежа в подкрепа на МСП за интернационализация, технологичен трансфер, комерсиализация и достъп до финансиране

·         K-TRIO Европейска нощ на учените – инициатива за популяризиране на науката и научните разработки. Изграждане на връзка образование-наука-бизнес