Президентът Румен Радев удостои член-кореспондент Стефан Хаджитодоров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен на церемония, която се проведе в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Високото държавно отличие е за неговите големи заслуги в областта на науката.

Изследователските интереси на чл.-кор.  Хаджитодоров са насочени в областите на анализа на данни, разпознаването на образи, статистическите и размитите методи за разпознаване и класификация, нетронните мрежи, двунивовите класификатори, анализа на говорни сигнали, приложенията на теорията на разпознаване на образи в медицината, проблемите на националната сигурност и отбрана.

Участвал е в 65 научни проекта и договора, финансирани по рамковите и другите програми на Европейския съюз, от Фонд „Научни изследвания“, от различни министерства и ведомства в България и чужбина. Публикувал е общо над 150 научни труда, от които две монографии, издадени в чужбина и едно ръководство за лабораторни упражнения, издадено у нас. Избран е за член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН) в областта на инженерните науки през 2014 г. От месец януари 2021 г. е заместник-председател на БАН.

Проф. Хаджитодоров е носител на Голямата награда DISKOBOLOS 2015 в област „Здравеопазване“ и на Почетен знак на БАН „Марин Дринов“ – лента за значими научни постижения, експертна и научно-приложна дейност, иновационни разработки и дългогодишна управленска работа в полза на БАН.