Българската академия на науките представя епистоларното наследство на Иван Евстратиев Гешов по повод 175 години от неговото рождение. Експозицията включва част от богатата кореспонденция на Гешов и разкрива неговата значителна роля за общественото, политическото и културно развитие на България.

Изложени са материали от фондовете на Научния архив на БАН, сред които се открояват имената на Михаил Сарафов, Атанас Шопов, Христофор Хесапчиев, Андрей Тошев, Михаил Маджаров и др. В писмата се засягат въпроси с политическо и дипломатическо значение, даващи ни сведения за процесите по време на двете Балкански войни.

Интересни са и представените писма между Иван Евстр. Гешов и Константин Иречек, Иван Шишманов, Кузман Шапкарев, Александър Теодоров – Балан и др. личности, взели активно участие в културния живот на България.

За Българската академия на науките Иван Евстратиев Гешов е не само най-дългогодишният председател, голям учен със значими изследвания в областта на финансите и историята, но и основният дарител на Българското книжовно дружество, благодарение на когото то се преименува в Академия.

Изложбата може да бъде разгледана в Централното фоайе на БАН.