Започва изпълнението на 12 проекта за енергийна ефективност на сгради на научни институти на Българската академия на науките. Това стана ясно на пресконференция в БАН по повод страртирането на проектите, която се проведе на 27 март в Академията. Инвестицията е в размер на 36 млн. лв., а финансирането е от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Заместник-председателят  на БАН чл-кор. Стефан Хаджитодоров, ръководителят на проектите  по инвестицията чл.-кор. Евелина Славчева и началникът на  отдел „Управление на собствеността“ на БАН-Администрация Гергана Гергова запознаха присъстващите с целите на инвестицията, предвидените за изпълнение дейности и очакваните резултати.

След прилагане на мерки за енергийна ефективност,  сградите ще отговарят на най-високия клас на енергопотребление – клас „А“. Със собствени средства БАН ще възстанови и фасадите на три сгради с художествена стойност.

На събитието бяха обсъдени още предизвикателствата и възможностите за цялостно обновяване на сградния фонд на БАН.

Презентацията, представена на пресконференцията вижте тук.

По-подробна информация за сградите, предмет на интервенция по проектите, вижте на интернет-страницата на БАН https://pvuee.bas.bg/procedures_rrp4022.html?date=20240314