Премиера на новата книга в два тома „Македония: история и култура от древността до днес“, публикувана в издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“, се състоя на 2 април в Българската академия на науките. Книгата е създадена от учени от няколко институти и университети, каза акад. Васил Николов, който благодари на всичките 35 автора на двутомника, както и на академичното издателство. Той подчерта, че изданието е създадено по програмата на Академията за монографични изследвания и сборници, посветени на историята и културата на българската диаспора извън политическите граници на страната.

Президентът Румен Радев изпрати поздравителен адрес по повод представянето на книгата: „Без съмнение, това мащабно научно изследване предоставя на широката публика един панорамен и същевременно задълбочен поглед към историята, културата и политическата съдба на областта Македония“, посочва той. “Вярвам, че представените в изследването факти са важна отправна точка за аргументираното  отстояване на историческата истина, на справедливата българска кауза и достойнството на македонските българи в тяхната вековна борба за свобода и равноправие“, се отбелязва в поздравителния адрес до организаторите и гостите на премиерата.

В рамките на събитието, организирано от БАН, Института за исторически изследвания на БАН и Македонския научен институт, бяха представени двата тома на книгата. Том 1 разкрива историята на областта от Античността до края на Втората световна война. Историко-географската област Македония от векове е част от българското духовно и демографско пространство, макар нерядко да попада в границите на други държави. Том 2 разглежда в пет части миналото на областта след 1944 г., въпроси на нейното езикознание и етнология и мястото ѝ във важни области на българската култура.

Изданието е предназначено не само за професионалните историци, но и за широката читателска аудитория в България, на Балканите и по света, каза директорът на Македонския научен институт проф. Георги Николов.

Проф. Даниел Вачков от Института за исторически изследвания на БАН отбеляза, че книгата е един продължителен проект, започвал през 2017 година. Той подчерта, че написаното е история, която не е в конфликт с историческите извори, а е в съзвучие с тях, основава се върху тези извори. Освен научната стойност книгата има и много важна обществена стойност, добави проф. Вачков.

За книгата говориха авторите проф. Илия Илиев, Институт за исторически изследвания на БАН, доц. Ангел Джонев, Институт за исторически изследвания на БАН и доц. Петко Христов, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, проф. Ангел Ангелов, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Николай Поппетров, Институт за исторически изследвания на БАН.

На представянето присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, представители на ръководството на Академията и на Събранието на академиците и член-кореспондентите, учени, историци, дипломати.