Начало/Tag:Институт по катализ

Учени обсъдиха нови научни подходи в каталитичните процеси

Национална конференция по катализ и Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници се проведе на 15 и 16 ноември. Форумът беше посветен на 100-годишнината от рождението на основателя на Института по катализ на БАН - акад. проф. Димитър Марков Шопов. Организатори на събитието бяха Институтът по катализ и „Българско каталитично дружество“ при Съюза на химиците в България. В научното мероприятие участваха 132 учени и студенти от България и чужбина. В научната програма бяха включени 44 доклада, разисквани бяха научни постижения и иновационни подходи свързани с методите за получаване, охарактеризиране и изпитания на нови катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и изкопаеми източници; каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, като азотни оксиди, сяра, въглероден оксид, въглероден диоксид и [...]

2022-11-21T10:18:53+02:00понеделник, 21 ноември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Българско изследване доказва влиянието на гама облъчването върху антиоксидантната активност на пчелни продукти

Как гама облъчването влияе върху антиоксидантната активност на пчелни продукти изследва гл. ас. д-р Ралица Младенова от Института по катализ на БАН. В научната разработка, финансирана от Фонд „Научни изледвания“, се използва метода на електронния парамагнитен резонанс (ЕПР). С тази уникална технология могат селективно да се регистрират парамагнитни частици (свободни радикали). По този начин могат да бъдат изследвани хранителни продукти и лекарства, преминали радиационна обработка при стерилизиране. Радиационната обработка се използва за консервиране и микробно обеззаразяване на различни хранителни продукти, като по този начин се подобрява тяхната безопасност и срок на годност. Доказано е, че гама облъчването с дози до 10 kGy не води до промени в хранителните качества на продукта и до увреждане на здравето на консуматорите. От изследването с ЕПР спектроскопия се установява, [...]

Кобалт-паладиеви катализатори за хидрогениране на въглероден оксид разработват учени от Института по катализ

През последните години запасите от нефт се изчерпват непрекъснато, а той е основен източник за производство на горива. Ето защо важността на изследванията върху алтернативни източници на енергия нараства. Алтернатива на нефта е синтез-газът (смеси от въглероден оксид-СО и водород-Н2). Той е суровина за получаване на  дизелово гориво, лубриканти, ценни химикали и др. Реакцията, която протича е хидрогениране на въглероден оксид. Изключително важно за опазването на околната среда е, че този производствен процес не води до замърсявания. Кобалтовите и кобалт-паладиевите катализатори способстват за протичането на този процес. Съотношението на реагентите въглероден оксид и водород в използвания газов поток и върху повърхността на катализатора може да е различно, като това определя и какви продукти ще се получат. На повърхността на катализатора се образуват различни междинни съединения [...]

Ученици от 18 столични училища участваха в забавните експерименти на Института по катализ на БАН

В деня на отворените врати на Института по катализ на БАН, ученици от 18 столични училища станаха свидетели и участници в забавни химични експерименти и каталитични реакции. Учените от Института бяха подготвили серия от експерименти, които да покажат, че химията не е скучна и сива наука, а може да бъде забавна, интересна и цветна. Това се случи в деня на отворените врати на 3 юни, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. […]

Международен симпозиум по хетерогенен катализ

В периода 26-29 август 2018 г. се проведе 12тия симпозиум по хетерогенен катализ под мотото „Катализ: двигател на икономиката“. Организатор на събитието е Институт по катализ при Българска академия на науките и Българският каталитичен клуб. Симпозиумът беше открит от Председателя на Организационния комитет чл.-кор. Л. Петров. Приветствие от името на акад. Юлиан Ревалски поднесе чл.-кор. Костадин Ганев. Участваха 138 учени от 26 страни. Изнесени бяха 10 пленарни лекции от изявени учени в областта на катализа. Научната програма включваше 78 устни и 51 постерни доклада. Разисквани бяха проблеми, свързани с методите за получаване, охарактеризиране и изпитания на нови хетерогенни катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и изкопаеми източници; каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, като азотни оксиди, сяра, въглероден оксид, [...]

2018-09-11T08:50:45+03:00понеделник, 10 септември 2018 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

35 години Институт по катализ – БАН

35-ата годишнина на Института по катализ към Българската академия на науките беше тържествено отбелязана на 2 април. Институтът е водещ научен, научно-приложен и иновационен център и център за подготовка на специализирани кадри в България и Югоизточна Европа по фундаментални и приложни изследвания в областта на хетерогенния и хомогенен катализ, химичната кинетика, химичната стабилизация и специфичните изследователски методи, приложими в катализа, енергетиката и екологията. Институтът по катализ е организатор и седалище на Клуба на българските каталитици и на Българското ЕПР дружество. […]

Go to Top