Начало/Tag:Общо събрание на БАН

Конкурс за млади учени обявява Общото събрание на БАН

Общото събрание на БАН обявява конкурс за наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов” в следните направления: Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; Нанонауки, нови материали и технологии; Биомедицина и качество на живот; Биоразнообразие, биоресурси и екология; Климатични промени, рискове и природни ресурси; Астрономия, космически изследвания и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество.   В конкурса може да участват: а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН; б) кандидатури, издигнати от членове на Общото събрание на БАН; в) индивидуални кандидатури.   Кандидатите трябва: а) да имат образователната степен „магистър” от висше училище; б) да са работили в БАН през последната една година преди годината на [...]

2023-03-15T13:50:22+02:00сряда, 15 март 2023 |Категории: Избрани|Етикети: |

Посещение на представители на Общото събрание на БАН в Смолян

Отварянето на творчески дом „Глогино“ отбелязаха съвместно представители на Българската академия на науките и на местната власт в Смолян. Посещението, което се проведе на 9 юни, беше организирано със съдействието на Регионалния академичен център в Смолян. Областният управител г-н Емил Хумчев посрещна в кабинета си Председателя на ОС на БАН чл.-кор. Евелина Славчева,  придружена от Председателя на КAС към ОС на БАН проф.Росица Николова и Председателя на НСТД на БАН към ОС на БАН доц. Васил Попов. По време на разговора екипът на Областния управител представи дейността си в региона. Изразено беше желание за сътрудничество между Областната управа в Смолян и научните звена на БАН. По време на срещата чл.-кор. Евелина Славчева запозна домакините с нови постижения на учените от Академията, които са с потенциал [...]

2022-06-15T12:05:50+03:00сряда, 15 юни 2022 |Категории: Общи новини|Етикети: |

Българската академия на науките присъжда награди на 24 млади учени

Общото събрание на БАН избра най-добрите млади учени на Академията за 2021 година. Наградата за млади учени „Професор Марин Дринов” и наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” се присъждат за постижения в девет научни направления. Целта е да бъдат открити и стимулирани талантливите изследователи в БАН, да се подпомогне тяхното развитие, израстване и международни контакти. За постиженията си през изминалата година двете отличия ще получат 24 млади учени. Носителите на награда „Професор Марин Дринов” са с образователна и научна степен „доктор” и нямат навършени 35 години в годината на конкурса. Отличените с награда „Иван Евстратиев Гешов” най-млади учени са с образователната степен „магистър” и са на възраст до 30 години. Двете награди за млади учени са учредени от БАН през 1996 г. Проф. Марин [...]

2022-05-05T12:30:39+03:00четвъртък, 5 май 2022 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Втори мандат за акад. Юлиан Ревалски като председател на БАН

Акад. Юлиан Ревалски е избран за председател на Българската академия на науките за периода 2021-2024 г. Заседанието на Общото събрание на БАН за избор на председател се проведе онлайн на 30 ноември. Съгласно противоепидемичните мерки в страната тайното гласуване се проведе по предварително уточнен график. Акад. Ревалски е избран за председател на БАН с 68 гласа от 86 гласували членове на Общото събрание на БАН . Подадени са 9 бели бюлетини, 2 гласа са невалидни, а 7 души са гласували с „не“. Акад. Юлиан Ревалски беше единствен кандидат за поста. В Програмата си за управление на Българската академия на науките (2021-2024 г.) той акцентира върху устойчивото развитие на човешкия научен потенциал в Академията, активното участие на учените от БАН в иновационни разработки, още по-широко участие на БАН [...]

2020-12-09T10:39:11+02:00понеделник, 30 ноември 2020 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Становище на Общото събрание на БАН

            ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА РБЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ПП” ГЕРБ” ДО Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ДО Г-Н ВАЛЕНТИН КАСАБОВ И ДО Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПГ “ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” ДО Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” ДО Г-ЖА  ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА “ВОЛЯ-БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ”   Уважаема г-жо Председател на Народното събрание, Уважаеми Председатели  на Парламентарни групи, Уважаеми Народни представители, Във връзка с представения законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и материалите към него, Общото събрание на Българската академия на науките /БАН/ изразява следното СТАНОВИЩЕ Съгласно проекта на Закон за държавния бюджет [...]

2020-11-11T13:16:10+02:00сряда, 11 ноември 2020 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Изтече срокът за номиниране на кандидати за председател на БАН

Приключи срокът за номиниране на кандидати и подаване на документи на участниците в процедурата за избор на нов председател на Българската академия на науките. На заседанието си на  4 ноември мандатната комисия към Осмото Общо събрание на БАН провери редовността на постъпилите документи за участие в процедурата на единствения кандидат акад. Юлиан Ревалски. Установено е, че документите  отговарят на процедурните правила и кандидатът се допуска до участие в избора за председател на БАН. Всички документи са подадени на хартиен носител и в електронен вид. Програмата за управление на Българската академия на науките  (2020-2024 г.) и професионалната автобиография на кандидата за втори управленски мандат акад. Юлиан Ревалски са публикувани тук.

2020-11-05T13:00:48+02:00четвъртък, 5 ноември 2020 |Категории: Общи новини|Етикети: |
Go to Top