Общото събрание на БАН избра най-добрите млади учени на Академията за 2021 година. Наградата за млади учени „Професор Марин Дринов” и наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” се присъждат за постижения в девет научни направления. Целта е да бъдат открити и стимулирани талантливите изследователи в БАН, да се подпомогне тяхното развитие, израстване и международни контакти. За постиженията си през изминалата година двете отличия ще получат 24 млади учени.

Носителите на награда „Професор Марин Дринов” са с образователна и научна степен „доктор” и нямат навършени 35 години в годината на конкурса. Отличените с награда „Иван Евстратиев Гешов” най-млади учени са с образователната степен „магистър” и са на възраст до 30 години. Двете награди за млади учени са учредени от БАН през 1996 г.

Проф. Марин Дринов е един от съучредителите и първи председател на Българското книжовно дружество, прераснало в Българска академия на науките.

Иван Евстратиев Гешов е председател на Българското книжовно дружество от 1898 до 1911 и първи председател на Българската академия на науките (1911 – 1924). По време на неговото председателство е приет първият Закон за БАН.

Наградите на младите учени ще бъдат връчени на тържествено събрание на 23 май в БАН.

Пълен списък на отличените може да видите тук.