Начало/tbranzov

About tbranzov

This author has not yet filled in any details.
So far tbranzov has created 31 blog entries.

Процедура за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН. […]

2018-03-12T20:18:34+02:00понеделник, 12 март 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

Преписка идентиф. номер: ОП-1 Дата на създаване: 06.03.2018 г. […]

2019-07-16T15:29:11+03:00вторник, 6 март 2018 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, създаден от Министерство на образованието и науката за провеждане на обучения. Програмата на семинара включваше: тренинг по екипна работа, обучение за успешно презентиране на резултатите от проведените изследвания, консултации със специалисти от БАН, както и посещение с беседа в Националния етнографски музей (НЕМ) към Института по етнология и фолклористика на БАН. Участниците в семинара изразиха благодарност на организаторите, музейните специалисти в НЕМ и на лекторите в семинарната програма - доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, научен секретар на направление „Човек и общество” в БАН и доцент д-р Евгения Сендова от Института [...]

2018-02-21T12:53:14+02:00четвъртък, 8 февруари 2018 |Категории: Събития|Етикети: |

Работна среща – отчет за дейността на НАМ през 2017 г.

На 1 февруари Националната академична мрежа проведе работно съвещание, на което бе представен пред ръководството на БАН отчета за работа на регионалните академични центрове през 2017 г. В съвещанието взеха участие координаторите на регионалните академични центрове, а ръководството на Академията бе представено от чл.-кор. Костадин Ганев, наблюдаващ дейността на НАМ. През отчетния период дейността на регионалните академични центрове бе осъществена в организиране и провеждане на научни форуми, кръгли маси, конференции, изложби, участие в национални регионални програми и конкурси, съвместни проекти и други, изпълнение и сключване на нови договори за сътрудничество с институти на Българска академия на науките. През месец май 2017 г. беше учреден Регионалният академичен център в град Врана, който стана част от Националната академична мрежа на БАН. Споразумение за сътрудничество беше подписано между [...]

2018-02-07T17:16:04+02:00сряда, 7 февруари 2018 |Категории: РАЦ|

Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”

Преписка идентиф. номер: ЗОП 187 – 1 Дата на създаване: 30.01.2018 г. […]

2019-07-16T15:28:58+03:00вторник, 30 януари 2018 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Избрани директори на Институт за исторически изследвания, Институт по астрономия с НАО, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

УС на БАН в свое заседание на 18.01.2018 г. избра: Доц. д-р Даниел Христов Вачков Директор на Института за исторически изследвания. Проф. д-р Евгени Христов Семков Директор на Института по астрономия с НАО Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей […]

2018-01-24T12:22:19+02:00сряда, 24 януари 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|
Go to Top