About Todor Branzov

This author has not yet filled in any details.
So far Todor Branzov has created 31 blog entries.

Процедура за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН. […]

2018-03-12T20:18:34+02:00понеделник, 12 март 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

Преписка идентиф. номер: ОП-1 Дата на създаване: 06.03.2018 г. […]

2019-07-16T15:29:11+03:00вторник, 6 март 2018 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, създаден от Министерство на образованието и науката за провеждане на обучения. Програмата на семинара включваше: тренинг по екипна работа, обучение за успешно презентиране на резултатите от проведените изследвания, консултации със специалисти от БАН, както и посещение с беседа в Националния етнографски музей (НЕМ) към Института по етнология и фолклористика на БАН. Участниците в семинара изразиха благодарност на организаторите, музейните специалисти в НЕМ и на лекторите в семинарната програма - доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, научен секретар на направление „Човек и общество” в БАН и доцент д-р Евгения Сендова от Института [...]

2018-02-21T12:53:14+02:00четвъртък, 8 февруари 2018 |Категории: Събития|Етикети: |

Работна среща – отчет за дейността на НАМ през 2017 г.

На 1 февруари Националната академична мрежа проведе работно съвещание, на което бе представен пред ръководството на БАН отчета за работа на регионалните академични центрове през 2017 г. В съвещанието взеха участие координаторите на регионалните академични центрове, а ръководството на Академията бе представено от чл.-кор. Костадин Ганев, наблюдаващ дейността на НАМ. През отчетния период дейността на регионалните академични центрове бе осъществена в организиране и провеждане на научни форуми, кръгли маси, конференции, изложби, участие в национални регионални програми и конкурси, съвместни проекти и други, изпълнение и сключване на нови договори за сътрудничество с институти на Българска академия на науките. През месец май 2017 г. беше учреден Регионалният академичен център в град Врана, който стана част от Националната академична мрежа на БАН. Споразумение за сътрудничество беше подписано между [...]

2018-02-07T17:16:04+02:00сряда, 7 февруари 2018 |Категории: РАЦ|

Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”

Преписка идентиф. номер: ЗОП 187 – 1 Дата на създаване: 30.01.2018 г. […]

2019-07-16T15:28:58+03:00вторник, 30 януари 2018 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Избрани директори на Институт за исторически изследвания, Институт по астрономия с НАО, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

УС на БАН в свое заседание на 18.01.2018 г. избра: Доц. д-р Даниел Христов Вачков Директор на Института за исторически изследвания. Проф. д-р Евгени Христов Семков Директор на Института по астрономия с НАО Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей […]

2018-01-24T12:22:19+02:00сряда, 24 януари 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|
Go to Top