Преписка идентиф. номер: ОП-1

Дата на създаване: 06.03.2018 г.

Публикувано на 06.03.2018 г. в 12:39 часа

Свали всички
ИмеРазмерДата на добавянеДата на промяна
Обявление за приключване на Договор № ДУ-34 11.06.2018 г. по обособена позиция (лот) № 2 3.71 MB27.09.2018 в 12:3028.09.2018 в 5:53
Обявление за приключване на Договор № ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) № 1 666.90 KB06.08.2018 в 21:4806.08.2018 в 21:49
Приложение N 2 към Договор N ДУ-34 от 11.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 2 2.36 MB05.07.2018 в 14:3405.07.2018 в 14:34
Приложение N 1 към Договор N ДУ-34 от 11.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 2 1.73 MB05.07.2018 в 14:3305.07.2018 в 14:33
Договор N ДУ-34 от 11.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 2 14.30 MB05.07.2018 в 14:3105.07.2018 в 14:31
Приложение N 2 към Договор ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 1 5.15 MB05.07.2018 в 14:3005.07.2018 в 17:21
Приложение N 1 към Договор ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 1 3.82 MB05.07.2018 в 14:2905.07.2018 в 14:29
Договор N ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 1 12.70 MB05.07.2018 в 14:2705.07.2018 в 14:28
Обявление за възложена поръчка 741.29 KB05.07.2018 в 14:2405.07.2018 в 14:25
Решение РИ-ОП-2 от 17.05.2018 г. за определяне на изпълнител 1.66 MB18.05.2018 в 13:4218.05.2018 в 13:42
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП 2.38 MB18.05.2018 в 13:4018.05.2018 в 13:40
Протокол 3 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 225.10 KB18.05.2018 в 13:3818.05.2018 в 13:38
Протокол 2 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП 686.87 KB18.05.2018 в 13:3518.05.2018 в 13:35
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката 975.67 KB25.04.2018 в 15:3425.04.2018 в 15:34
Протокол по чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП 2.23 MB17.04.2018 в 15:4617.04.2018 в 15:47
Разяснения № 2 изх. номер 63-00-186 / 26.03.2018 г. по документацията за участие 1.54 MB26.03.2018 в 13:1526.03.2018 в 13:15
Разяснения изх. номер 63-00-179 / 16.03.2018 г. по документацията за участие във връзка с представянето на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид от 1 април 2018 г. и Методическо указание изх. номер МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки. 1.67 MB19.03.2018 в 12:5119.03.2018 в 12:52
Решение номер ОП-1 от 02.03.2018 г. за откриване на процедурата 933.85 KB06.03.2018 в 12:3906.03.2018 в 12:40
Обявление за поръчка изх. номер 12-00-24 от 02.03.2018 г 1.89 MB06.03.2018 в 12:3906.03.2018 в 12:40
Тръжна документация ОП-1 1.72 MB06.03.2018 в 12:3906.03.2018 в 12:41