Преписка идентиф. номер: ОП-7 / 2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

Договор номер ДС-3 от 29.09.2020 г. за изпълнение на поръчката
Публикувано на 26.10.2020 г. в 17:20 часа.

Приложение номер 1 към Договор номер ДС-3 от 29.09.2020 г.
Публикувано на 26.10.2020 г. в 17:20 часа.

Приложение номер 2 към Договор номер ДС-3 от 29.09.2020 г.
Публикувано на 26.10.2020 г. в 17:20 часа.

Приложение номер 3 към Договор номер ДС-3 от 29.09.2020 г.
Публикувано на 26.10.2020 г. в 17:20 часа.

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията
Публикувано на 27.08.2020 г. в 17:20 часа.

Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-237 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-237 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.