Преписка идентиф. номер: ОП-2

Дата на създаване: 10.08.2018 г.

Срок за получаване на офертите:

14.09.2018 г. (петък), 17:30 часа.

Публикувано на 10.08.2018 г. в 15:00 часа

Свали всички
ИмеРазмерДата на добавянеДата на промяна
Обявление изх. номер 12-00-19 от 31.01.2019 г. за приключване на договора по обособена позиция (лот) № 2626.72 KB01.02.2019 в 12:2401.02.2019 в 12:24
Обявление изх. номер 12-00-18 от 31.01.2019 г. за приключване на договора по обособена позиция (лот) № 1698.73 KB01.02.2019 в 12:2401.02.2019 в 12:24
Обявление за изменение изх. № 12-00-6 от 11.01.2019 г. на Договор номер ДД-2 от 06.12.2018 г. по Обособена позиция (лот) № 1462.13 KB14.01.2019 в 14:5214.01.2019 в 14:52
Допълнително споразумение № ДД-2-А-1 от 02.01.2019 г. към Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г.1.52 MB14.01.2019 в 14:5314.01.2019 в 14:53
Приложение № 2 към Договор № ДД-3 от 06.12.2018 г.2.29 MB17.12.2018 в 12:3917.12.2018 в 12:39
Приложение № 1 към Договор № ДД-3 от 06.12.2018 г.28.06 KB17.12.2018 в 12:3917.12.2018 в 12:39
Договор № ДД-3 от 06.12.2018 г. по обособена позиция (лот) № 23.29 MB17.12.2018 в 12:3917.12.2018 в 12:39
Приложение № 2 към Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г.4.03 MB17.12.2018 в 12:3517.12.2018 в 12:35
Приложение № 1 към Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г.40.52 KB17.12.2018 в 12:3517.12.2018 в 12:35
Обявление за възложена поръчка изх номер 12-00-106 от 14.12.2018 г. – за обособена позиция (лот) № 1 и обособена позиция (лот) № 2794.73 KB18.12.2018 в 3:3818.12.2018 в 3:39
Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г. по обособена позиция (лот) № 13.99 MB17.12.2018 в 12:3517.12.2018 в 12:35
Решение № РИ-ОП-4 от 06.11.2018 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция лот № 1 и определяне на изпълнител по Обособена позиция лот № 2 от обществената поръчка1.33 MB06.11.2018 в 14:5906.11.2018 в 14:59
Доклад (окончателен) по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия2.31 MB06.11.2018 в 14:5906.11.2018 в 14:59
Протокол № 3 от работата на конкурсната комисия, съставен на 19.10.2018 г. в 17-00 часа1.05 MB06.11.2018 в 14:5906.11.2018 в 14:59
Протокол № 2 от работата на конкурсната комисия, съставен на 16.10.2018 г. в 17-00 часа1.61 MB06.11.2018 в 14:5806.11.2018 в 14:58
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката764.19 KB16.10.2018 в 17:0416.10.2018 в 17:05
Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия1.05 MB08.10.2018 в 16:2408.10.2018 в 16:24
Документация за поръчката1.11 MB10.08.2018 в 14:5510.08.2018 в 14:55
Обявление номер 12-00-72 от 06.08.2018 г. за поръчка2.12 MB10.08.2018 в 14:5410.08.2018 в 14:55
Решение номер ОП-2 от 06.08.2018 г. за откриване на процедурата1.03 MB10.08.2018 в 14:5310.08.2018 в 14:54

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на ЗОП уведомяваме всички потенциални участници в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване, че отварянето на офертите по открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“ ще се състои на 17.09.2018 г. от 11:30 часа в Стая № 102 на БАН.

Публикувано на 13.09.2018 г. в 12:10 часа.


Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката – ВИЖ  pdf  файла по-горе

Дата на публикуване: 16.10.2018 г. в 16:10 часа