Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-4

Дата на създаване: 16.08.2018 г.

Свали всички
ИмеРазмерДата на добавянеДата на промяна
Допълнително споразумение № ДС-4-А-1 от 14.12.2018 г. към Договор № ДС-4 от 30.10.2018 г.1.52 MB09.01.2019 в 16:1209.01.2019 в 16:12
Приложение № 2 - Ценова оферти на Изпълнителя и документи (част от Информационен лист за участника), свързани с неизползването на подизпълнители2.67 MB26.11.2018 в 15:1926.11.2018 в 15:19
Приложение № 2 - Техническа оферта на Изпълнителя – част 21.37 MB26.11.2018 в 15:1926.11.2018 в 15:19
Приложение № 2 - Техническа оферта на Изпълнителя – част 111.32 MB26.11.2018 в 15:1826.11.2018 в 15:18
Приложение към Приложение № 1 - Част от Технически проект за ремонт на двете тоалетни, предмет на поръчката – по части Архитектура, Електро, ВиК5.11 MB26.11.2018 в 14:4826.11.2018 в 14:48
Приложение № 1 - Техническата спецификация за възлагане на поръчката544.18 KB26.11.2018 в 14:4826.11.2018 в 14:48
Договор № ДС-4 от 30.10.2018 г. за изпълнение на поръчката2.84 MB26.11.2018 в 14:4826.11.2018 в 14:48
Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия2.80 MB04.10.2018 в 13:4404.10.2018 в 13:44
Протокол No 1 по чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП, от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на комисия302.53 KB17.09.2018 в 16:4917.09.2018 в 16:50
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите20.44 KB05.09.2018 в 11:4505.09.2018 в 11:46
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите850.79 KB05.09.2018 в 11:4505.09.2018 в 11:45
Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия1.44 MB05.09.2018 в 11:4405.09.2018 в 11:45
Част от Технически Проект за ремонт на 2 броя тоалетни, предмет на поръчкат5.11 MB16.08.2018 в 18:1516.08.2018 в 18:16
Документация изх. № 72-00-94 от 16.08.2018 г. към Обява № ЗОП 187-4 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП141.49 KB16.08.2018 в 18:1516.08.2018 в 18:15
Документация изх. № 72-00-94 от 16.08.2018 г. към Обява № ЗОП 187-4 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП1.50 MB16.08.2018 в 18:1416.08.2018 в 18:14
Обява № ЗОП 187-4 от 16.08.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП34.93 KB16.08.2018 в 18:1316.08.2018 в 18:14

 

Срок за получаване на офертите:
03.09.2018 г. (понеделник), 17:30 часа

Съобщението е публикувано на 16.08.2018 г. в 17:10 часа.


Срокът за получаване на офертите се удължава до 10.09.2018 г. (понеделник), 17:30 часа.

Публикувано на 05.09.2018 г. в 11:50 часа