Преписка идентиф. номер: ОП-6 / 2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

Допълнително Споразумение № 1 към Договор номер ДУ-39 от 03.09.2020 г.
Публикувано на 10.10.2022 год. в 9:15 часа.

Информация във връзка с чл. 36а, ал. 1, т. 9 от ЗОП (в сила до 01.01.2020 г.)
Публикувано на 11.10.2020 г. в 16:55 часа

Приложениe номер 5 към Договор номер ДУ-39 от 03.09.2020 г.
Публикувано на 30.09.2020 г. в 16:55 часа.

Договор номер ДУ-39 от 03.09.2020 г. за изпълнение на поръчката
Публикувано на 30.09.2020 г. в 16:55 часа.

Приложениe номер 1 към Договор номер ДУ-39 от 03.09.2020 г.
Публикувано на 30.09.2020 г. в 16:55 часа.

Приложения номера 2, 3 и 4 към Договор номер ДУ-39 от 03.09.2020 г.
Публикувано на 30.09.2020 г. в 16:55 часа.

Утвърден Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията за оценка на офертите
Публикувано на 24.07.2020 г. в 13:35 часа.

Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-235 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-235 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.

Методика за оценка на офертите
Публикувано на 12.06.2020 г.

Приложение № 1.5 – Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК – 1 на БАН
Публикувано на 12.06.2020 г.

Приложение № 1.6 – Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК – 2 на БАН
Публикувано на 12.06.2020 г.