Project Description

Списание Thracia

Списание Tracia е периодично научно издание на Центъра по тракология към Института по балканистика и Център по тракология на БАН, в което се публикуват статии на български и чуждестранни учени с интердисциплинен характер.

Научният профил на списанието включва изследване на историята, културата, археологията, литературата, изкуството и лингвистиката от Aнтичността, Ранното средновековие , ранновизантийската проблематика и особено – тракологията.

Подобни издания:

ISSN: 0204-9872
Печатно.
На английски, френски, немски, испански с кратки резюмета на английски език. Излиза нередовно.

Адрес на редакцията:
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“
ул. Московска No13
1000 София

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Ел. поща:
thracologia@gmail.com

Телефон:

(+359 2) 980 62 97; (+ 359 2: 981 58 53