NET-Tools – Novel Education and Training Tools based on digital applications related to Hydrogen and Fuel Cell Technology

Проектът NET-Tools цели създаване на електронна инфраструктура, дигитални инструменти, информационно обслужване и обучение в областта на технологиите за водород и горивни клетки.

На база на информационни и комуникационни технологии се разработват нови методи и концепции за електронно образование, за обработка на база данни и за компютърно-интензивни изследвания, способстващи за повишаване на знанията и конкурентоспособността на специалисти, студенти и докторанти. Чрез развитие на бизнес концепции, Net-Tools ще се превърне в електронна инфраструктура на FCH (горивни клетки и водород) – общността, подпомагаща масовото въвеждане на водородните технологии в Европа.

Още проекти:

Период: 2017-2020

Цел:
Създаване на електронна инфраструктура, дигитални инструменти, информационно обслужване и обучение в областта на технологиите за водород и горивни клетки.

Финансиране:
Horizon 2020

Участник от страна на БАН:
Институт по електрохимия и енергийни системи

Уебсайт:
http://cordis.europa.eu/project/rcn/207649_en.html

Ел. поща за контакт:
eslavcheva@iees.bas.bg

Лице за контакт:
Евелина Славчева, ръководител на проекта